KRISZTUS.EU


Main Image    Jézus tanításai:

Jézus kijelentései önmagáról

Én vagyok a Krisztus, az áldott Isten Fia. Én vagyok a Messiás.
Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.
Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.
Én felülről vagyok, nem vagyok ebből a világból.
Én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül.
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
Én és az Atya egy vagyunk.
Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog.
Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.
Én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek.
Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.
Én vagyok az élő, bár halott voltam; de íme élek örökkön-örökké.
Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag!
EnVagyok